Načelnik Josip Šegović je na 65. sjednici Poglavarstva izvijestio poglavare da je u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja riješeno da dostavljeni projekti uđu  u proceduru za dodjelu financijskih sredstava, a odnose se na  projekte EIB II u kojem je kandidiran Dom kulture i razvojni  sustav kanalizacije općine Mala Subotica. U  dogovoru sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstvom rada i socijalne skrbi osigurana su sredstva u ukupnoj  visini od 850.000,00 kn za izvlaštenje iz posjeda (zemljišta u Romskom naselju Piškorovec).  Sredstva će biti doznačena na žiro-račun općine, nakon čega će se ista prebaciti na račune oštećenih. Također u suradnji sa Ministarstvom rada i poduzetništva kompletirana  je dokumentacija te se ovih dana očekuje odluka o visini odobrenih sredstava za izgradnju infrastrukture Zone poduzetništva Mala Subotica.