Na niže navedenim linkovima možete pronaći dokumente iz PU Međimurske o pronađenim biciklima te raznim predmetima pronađenim na području Policijske postaje čakovec, a sukladno članku 138.a Zakona o kaznenom postupku.
Dokument 1 – PREGLED, dokument 2 – PREGLED, dokument 3 – PREGLED, dokument 4 – PREGLED, dokument 5 – PREGLED, dokument 6 – PREGLED.