Poziv na prethodnu (stručnu) raspravu o nacrtu prijedloga DPU-ulice Zorana Šegovića naselja Mala Subotica (Gornje Trate). Temeljem članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu plana provodi se prethodna rasprava.

U svojstvu nositelja izrade NACRTA PRIJEDLOGA DETALJNOG PLANA UREđENJA «ULICE ZORANA ŠEGOVIćA» naselja Mala Subotica (Gornje Trate) pozivaju se nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima na prethodnu stručnu raspravu, koja će se održati u utorak, 22.11.2011.godine u 12:00 sati u prostorijama ureda Općine Mala Subotica, Glavna 29/a.

Prethodnoj raspravi o navedenom DPU-ulice Zorana Šegovića naselja Mala Subotica (Gornje Trate) sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima. U smislu odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji, prethodna rasprava je stručna rasprava u kojoj ne učestvuju građani i udruge.