Anketa je promijenjena, a sada nas zanima kako riješiti problem opasnog raskrižja u Maloj Subotici "kod Mandlina". Pitanje u sedmoj anketi na web stranici je bilo: Jeste li uključeni u rad koje udruge u Općini Mala Subotica? A rezultati ankete su sljedeći:
Da – 64,6% (73)
Ne – 35,4% (40)