U četvrtak, 12. svibnja održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Na početku u aktualnom satu načelnik Vladimir Domjanić podnio je izvješće o događanjima u općini od protekle sjednice. – Kao i svake godine, u prvih nekoliko mjeseci najznačajniji priliv u proračun dolazi s naslova Poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada što za prva četiri mjeseca ove godine iznosi 959.128,05 kuna, odnosno 34 %  od planiranog što je prilično  zadovoljavajuće. U mjesecu svibnju iz tog se naslova ne mogu očekivati nikakva sredstva jer će ista biti utrošena na isplatu povrata poreza. Županija duguje sredstva za prijevoz učenika koji sa dugovanjem za prošlu godinu iznose 120.000,00 kuna.

Iz Ministarstva gospodarstva očekuje se 500.000,00 kuna što je bilo obećano još prošle godine, a prema Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, uz pomoć županije, kandidirana su dva projekta: Sanacija mrtvačnice na groblju Mala Subotica-Štefanec i Izrada fasade na višenamjenskoj dvorani u Štefancu. Na strani rashoda odskače potrošnja električne energije u Štefancu što je posljedica višegodišnjeg  neočitavanje jednog brojila kod prostorija tamošnjeg mjesnog odbora a također i potrošnja plina, ukupno, čemu je doprinijelo 50 %-tno povećanje cijene plina za pravne osobe i činjenica da je zima bila duga i hladna – rekao je uvodno načelnik Domjanić.

Načelnik dalje navodi da je dana 6.travnja u prostorijama Općine Orehovica održan sastanak članova 3. grupe društva Međimurske vode d.o.o. na kojem je uz načelnike pojedinih općina bio nazočan i Josip Zorčec, direktor Međimurskih voda d.o.o.. Raspravljalo se o najavljenom povećanju cijene vode koje bi uslijedile sa 01.05. ove godine što je posljedica usklađenja odluke o cijeni vodnih usluga s vladinom Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, a ista je stupila na snagu u listopadu prošle godine i usklađenje je bilo potrebno provesti do 07.04. ove godine. Načelnik je na tom sastanku  iskazao nezadovoljstvo navedenim povećanjem cijene vode te terminom sastanka koji je sazvan samo dan uoči posljednjeg dana za usklađenje cijena. Navodi da se detalji njegovog komentara i reakcije na ovo poskupljenje mogu pročitati u zapisniku sa tog sastanka koji je priložen u materijalima za sjednicu. Dodaje da se donošenjem ove odluke, za Općinu Mala Subotica cijena vode za domaćinstva povećala za 4,73%, a za poslovne korisnike za 5,57%.

Vezano uz problematiku šljunčare u Držimurcu, ističe načelnik, održan je sastanak kod župana Ivana Perhoča sa Sanimirom Radekom, ravnateljem ŽUC-a, i g. Pavlicem, direktorom tvrtke Pavlic asfalt beton d.o.o., radi pokušaja iznalaženja zadovoljavajučeg rješenja za prijevoz šljunka koji se od početka iskopa odvija cestom koja iz smjera Piškorovca vodi u središte Držimurca, a što izaziva stalne pritužbe  mještana dok je u lokacijskoj dozvoli šljunčare navedeno da se ova cesta samo u iznimnim okolnostima može koristiti za prijevoz šljunka.

Postignuti je dogovor da će se detaljno razmotriti prijedlog kojim bi kamioni prevozili šljunak cestom do Piškorovca, zatim bi na određenom mjestu prelazili Trnavu gdje bi se izgradio most, nastavili bi dalje po zemljištu Hrvatskih voda uz Trnavu, te bi poljskim putem izlazili na cestu između Držimurca i Turčišća. U dogovoru sa g.Mustačem iz Hrvatskih voda sutra će se obići teren oko Trnave i vidjeti da li se može ići u realizaciju navedenog prijedloga iako se Ivica Mustač u načelu slaže s njim.

Obavljen je i tehnički pregled infrastrukture u Piškorovcu čije je službeno otvorenje najavljeno za ovaj mjesec od strane predstavnika EU Van Dorena u pratnji predsjednice Vlade J.Kosor. Veliki problem u Piškorovcu je ogromna  količina smeća koja prema  procjeni Fonda za zaštitu okoliša iznosi oko 1000 m3. Fond za sada pristaje na odvoz otpada koji ukupno košta oko 630.000,00 kuna sa sredstvima u omjeru 60% Fond:40% općina i županija na što se nije pristalo, iznosi načelnik V.Domjanić, pa je stoga kod župana zakazan sastanak na kojem bi se trebalo naći financijski povoljnije rješenje tog problema.

Sa ravnateljem ŽUC-a Radekom izvršen je obilazak svih županijskih cesta i zaključak je da su sve u lošem stanju. Dogovoreno je da će najprije u obnovu i proširenje ići županijske ceste u Držimurcu i Strelcu te Svetom Križu, zatim će se dovršiti pješačka staza do raskrižja u Štefancu jer su uspješno završeni pregovori sa vlasnicima ugostiteljskog objekta čemu je uvelike svojim trudom i upornošću doprinio gosp. Braniša, komunalni redar dok od građevinske inspekcije kojoj je prije godinu dana upućen dopis za rješenje tog problema do danas nije stigla nikakva povratna informacija. Nastaviti će se izgradnja pješačke staze u ulici B.Radića u Maloj Subotici i izdan je nalog za izradu idejnog rješenja za proširenje mosta u toj ulici. U Svetom Križu će se izgraditi 200 metara pješačke staze u ulici Augusta Šenoe, a u Palovcu će se proširiti županijska cesta od Trnave prema Belici u dužini od oko 550 metara. Na prvom raskrižju u Maloj Subotici kad se dolazi iz smjera čakovca postaviti će se na izlazu iz ulice A.Stepinca prema raskrižju mali otok sa znakom „stop“ kako bi se lakše uočio dolazak na glavnu cestu.

Djelatnici zaposleni prošli mjesec programom Javnih radova uhodali su se u posao, trude se i vide se rezultati njihova rada. Pozvani su svi koji imaju prijedloge za poslove koji bi oni mogli obaviti ili eventualne primjedbe da se ne ustručavaju javiti u ured općine.

Trebala je biti gotova lokacijska dozvola za Društveni dom u Svetom Križu kako bi se mogao raspisati natječaj za dogradnju.

Hrvatska Šenštatska obitelj kreće u izgradnju duhovnog centra u Maloj Subotici na postojećoj parceli, no pojavio se problem jer su oni na urbanizam poslali zahtjev za gradnju prema starom DPU po kojem je ucrtano parkiralište tik do postojeće ceste, a prema novom DPU širina cestovnog pojasa sa pješačkom stazom iznosi 15 metara uz zeleni pojas za infrastrukturu. Obzirom da su uz svetište već zasađeni ukrasni grmovi u obliku srca koje, po normativima za sva Šenštatska svetišta, mora imati točno određeni oblik i veličinu, neće se tražiti njihovo micanje već će g. Sovar izraditi novi projekt kojim bi ta ulica u jednom djelu bila širine 10,5 metara, a u nastavku 12 metara.

Ovdje je potrebno navesti činjenicu da je Općina Varaždinskoj biskupiji darovala zemljište na kojem je danas izgrađeno svetište, sada to zemljište, bez da je itko išta pitao Općinu, preneseno je u vlasništvo Hrvatske Šenštatske obitelji. To se dogodilo jer u darovnom ugovoru nigdje nije navedeno da se zemljište ne može dalje darovati.

Danica Glad, zamjenica načelnika, sa zadovoljstvom konstatira da je iz Ministarstva poljoprivrede stigla suglasnost na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i da smo jedna od rijetkih općina koja je dala sve parcele u zakup i uz puno truda i zalaganja uspješno privela cijeli proces do kraja tako da su se kupci i zakupci na vrijeme mogli upisati u upisnik za dobivanje potpore ili poticaja te obraditi zemljišta.

Treća točka dnevnog reda bila je o promjeni lokacije pročistača otpadnih voda u Držimurcu i jednoglasno je prihvaćena

Načelnik Vladimir Domjanić istaknuo je da pročistač u Držimurcu projektiran na lokaciji koja je na samim vrtovima mještana zbog čega su bili jako revoltirani. Nije jasno zašto općina nije reagirala na tu lokaciju za pročistač i smatra da je učinjen propust što se nije očitovala u Uredu za prostorno planiranje. Bez obzira na modernu tehnologiju izvedbe pročistača, ako postoji dovoljno prostora za dislokaciju nema razloga da se to i ne učini. Sada  je uloženo  puno truda kako bi se krenulo u izmještanje planiranog pročistača na 200 metara sjeverniju lokaciju, s time da se između stare i nove lokacije nalazi šuma. Tu su se javili dodatni troškovi u iznosu od 399.000,00 kuna koje bi u odnosu na cjelokupnu investiciju od ukupno 70 milijuna kuna trebali podnijeti. U ovoj fazi izmještanje lokacije ništa ne košta, nego kad krene realizacija investicije. Načelnik se nadovezuje na ovu temu izvješćem sa sastanka u Međimurskim vodama o aglomeraciji čakovec na kojem je objašnjeno da prema pravilima EU, pomoću sredstava iz kohezijskih i strukturnih fondova najprije bi se realizirale aglomeracije od 15 000 stanovnika koje se vežu na jedan pročistač, zatim one od 10 000-15 000 stanovnika pa tek tada one od 5 000-10 000 stanovnika. Načelnik je na tom sastanku  iskazao nezadovoljstvo zašto su se napravile tako male aglomeracije jer će time svaka općina imati svoj pročistač. Tako će Općina Belica udaljena od susjednog pročistača samo 1,5 km imati svoj pročistač i na pitanje načelnika ne bi li bilo u tom slučaju jeftinije postaviti cjevovod u duljini od 1,5 km do susjednog pročistača nego izvedba i održavanje zasebnog pročistača, predstavnici mjerodavnih institucija odgovorili su da to nije moguće izvesti na taj način zbog visinskih razlika. D. Horvat u ime mještana Držimurca pohvaljuje načelnika Domjanića i zahvaljuje mu na ukupno uloženom trudu kako bi se  poništila ona suluda, prvobitna, lokacija za pročistač.

Koncesionarev zahtjev o povećanju cijena usluga zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Mala Subotica prihvaćen sa 12 glasova "za" i jednim protiv

Gospodarstsvo Juras, koncesionar u Općini podnio je 25.3. zahtjev za povećanje cijena usluga. Obzirom na postotak učešća goriva u cijeni koštanja odvoza i na realno povećanje cijene goriva prihvatljivo je povećanje cijene odvoza za 11,1%  što bi sa PDV-om iznosilo 30,00 kuna/m3. Za usporedbu, načelnik iznosi da je dosadašnja cijena odvoza bila najniža u Međimurju. U zahtjevu je koncesionar također naveo da bi bilo poželjno odrediti radno vrijeme odvoza iz razloga što neke pravne odnosno fizičke osobe nemaju razumijevanja za normalno radno vrijeme odvoza i načelnik predlaže da to bude od ponedjeljka do petka od 7-18 sati, a subotom od 7-14 sati, a za odvoz van tog vremena neka koncesionar sam dogovori cijenu odvoza sa korisnicima usluga. Predsjedavajući smatra da se povećanjem  komunalija zadire u budžet mještana ali će podržati navedeni prijedlog povećanja cijene odvoza iz razloga jer želi podržati i pomoći domaćem koncesionaru da prebrodi ovaj, za njega očito, teški period. Dodaje da koncesionar očito zaboravlja da se on mora prilagođavati potrebama građana i konstatira da se koncesionaru, ako bude izglasan navedeni prijedlog, radi veliki ustupak. V.Horvat ističe da očito nije bio dobar izbor koncesionara za odvoz fekalnih i otpadnih voda jer on stalno općini nešto diktira, a mišljenja je da će toga  u dogledno vrijeme biti još pa bi trebalo razmišljati o promjeni koncesionara. Načelnik na to odgovara da će se o tome raspraviti onda kada se ukaže potreba za tim. Predsjedavajući daje prije navedeni prijedlog načelnika o povećanju cijene odvoza i prijedlog radnog vremena za odvoz na glasovanje.

Odbačen je prijedlog poduzeća Međimurje Metali o proširenju Zone poduzetnišva Mala Subotica na dvije čestice koje nisu u građevnoj zoni. Pročelnik Janković navodi da pošto je to dugotrajan kompleksan proces koji košta  potrebno je imati više „pravih“ razloga za kretanje s tim. Predsjednik OV,V.Mihalic ne podržava taj prijedlog sve dok u zoni ima još parcela za prodaju pa daje na glasovanje prijedlog odgovora da se do daljnjega neće ići u izmjene PPUO niti u ID DPU Zone poduzetništva jer još uvijek ima neprodanih parcela i pričekalo bi se s tim do vremena kad bi se skupilo više zahtjeva za proširenje ili za izmjene.

Vrtić ne posluje s gubitkom

Vladimir Mihalic, predsjednik Općinskog vijeća, a ujedno i predsjednik Upravnog vijeća dječjeg vrtića Potočnica ističe da vrtić ne stvara gubitke što je vidljivo i iz završnog račun a s obzirom na tešku ekonomsku situaciju nije se smanjio niti broj djece polaznika vrtića pa je stanje zadovoljavajuće. Zavod za javno zdravstvo traži nabavu dva hladnjaka i još nekih sitnica kako bi se u kuhinji zadovoljili svi standardi sustava HACCP, što će koštati oko 20.000,00 kuna. Ovih dana trebao je ili će biti raspisan redovni natječaj za ravnatelja/icu vrtića.

Jednoglasno prihvaćena zamolba Agro-Amerike za produljenjem jednogodišnjeg najma prostora benzinske pumpe iza Doma kulture u Maloj Subotici

Načelnik Domjanić rekao je na sjednici da je tvrtka Agro-Amerika d.o.o. dosada imala sklopljen ugovor o najmu prostora benzinske pumpe iza Doma kulture Mala Subotica sa Poljoprivrednom zadrugom. Pošto je taj najam istekao  upućena  je općini zamolba za jednogodišnji najam. Prema ugovoru sa prijašnjim zakupodavcem nakon isteka ugovora potrebno je sanirati unajmljenu lokaciju, pa bi se ta klauzula navela i u novom ugovoru. Načelnik predlaže da mjesečni najam iznosi 500,00 kuna i da se u ugovor navede da u slučaju da  bi općina krenula sa uređenjem središta Male Subotice prije isteka ugovora o najmu o tome bi se na vrijeme obavijestilo najmoprimca.

Iznajmljuje se poslovni prostor u prizemlju Doma kulture u Maloj Subotici

Poduzeće Dorena d.o.o.iz Palinovca podnijelo je zahtjev za raskid ugovora o korištenju poslovnog prostora u prizemlju Doma kulture Mala Subotica sa 31.05.2011.godine., objašnjava načelnik. Dosadašnji mjesečni iznos najma iznosio je 3.781,88 kuna.  Potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za korištenje navedenog poslovnog prostora površine 140 m2 kako ne bi stajao prazan, što je vijeće jednoglasno prihvatilo.