Đurđa Horvat  je iznijela problem groblja Mala Subotica koje se nalazi na samom ulasku u naselje, a izgleda jako derutno. Načelnik Vladimir Domjanić istaknuo je da je već prije 12 godina kada je bio i sam član VMO Mala Subotica pokrenuta sanacija mrtvačnice u Maloj Subotici. Proračunom je predviđen projekat sanacije uređenja okolišta u iznosu od 80.000,00 kn, no smatra da je prethodno potrebno pristupiti sanaciji i dogradnji objekta mrtvačnice, a nakon toga projekatu uređenja okolišta. Navedeni projekti iziskuju znatna financijska sredstva te smatra da je navedeno investiciju potrebno planirati proračunom za 2010. godinu.