Općina Mala Subotica je putem on-line objave oglasnika javne nabave objavila javno nadmetanje za sanaciju mrtvačnice groblja Mala Subotica – Štefanec. Javno nadmetanje traje do 8.8.2011.godine, kada je i otvaranje ponuda za predmetne radove. (Mala Subotica, 26.7.2011.)