Dana 17. rujna 2019. godine s početkom u 19.00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29a, održat će se 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
 2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine sa Polugodišnjim izvještajem o provedbi Plana razvojnih programa Općine Mala Subotica za 2019. godinu i Projekcije Plana razvojnih programa za 2020. i 2021. godinu
 3. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Mala Subotica
 4. Donošenje Odluke o komunalnom redu Općine Mala Subotica
 5. Donošenje Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog i poljoprivrednog redara
 6. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Mala Subotica
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijenosa vlasništva nekretnina u vlasništvu NK “Dinamo” Palovec na Općinu Mala Subotica
 8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o prijenosu vlasništva nekretnina u vlasništvu NK “Spartak” Mala Subotica na Općinu Mala Subotica
 9. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u k.o. Palovec
 10. Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija septičkih i sabirnih jama na području Općine Mala Subotica
 11. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih aktivnosti u 2019. godini
 12. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave groblja Općine Mala Subotica
 13. Donošenje Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Mala Subotica
 14. Donošenje Trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija za razdoblje od 2020. do 2022. godine
 15. Donošenje Plana davanja koncesija u 2020. godini
 16. Donošenje Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Mala Subotica za 2019. godinu
 17. Donošenje Zaključka o konstataciji zatvaranja odlagališta Molvine.

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje: