Dana 28. ožujka 2018. godine s početkom u 18.00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29a, održat će se 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica,
 2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu,
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2017. godinu,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2017. godinu,
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2017. godinu,
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2017. godini,
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu,
 9. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Piškorovec,
 10. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Mala Subotica,
 11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Glavna 29, Mala Subotica,
 12. Donošenje Odluke o oslobođenju vraćanja dijela stipendije – Ines Peras,
 13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Mala Subotica u 2017. godini,
 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o stanju provedbe Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2017. godinu,
 15. Informacije: Stanje sigurnosti za siječanj i veljaču 2018. godine.

 

Prijedlozi odluka mogu se preuzeti OVDJE