Na 18. sjednici Općinskog vijeća općine Mala Subotica u aktualnom satu govorio je načelnik općine Mala Subotica Vladimir Domjanić. Na dnevnom redu bilo je 12. točaka i on je jednoglasno prihvaćen od strane vijećnika. Osvrnuo se na zaključke i ukratko objasnio što se sve dogodilo od 17. sjednice i naglasio kako uskoro dolazi do „raskida braka“ sa općinom Orehovica.

Naglasak je stavio na to, kako se općina Mala Subotica maksimalno potrudila iznijeti svoje stavove i gledišta u vezi konačnog razrješenja sa općinom Orehovica i da ovaj put više nema pravo nikakve žalbe ili primjedbe i da će Arbitražna komisija donijeti svoju „zadnju“ riječ. Nema više nikakvih žalbi i prigovora i što će biti donešeno – tek treba da se vidi.

Vladimir Horvat: Kolika  je brojka nezaposlenih u našoj općini?   Vijećnik Vladimir Horvat je postavio pitanje –  može li se znati koliko ima nezaposlenih u općini – na što mu je načelnik odgovorio da se preko tabela koje su dobivene od HZZ mogu pronaći svi podaci o nezaposlenima. Pretpostavka je da su brojčano najviše nezaposleni Romi u našoj općini, a onda svi ostali građani. Naglasio je i ovaj put kako u općini Mala Subotica nema segregacije prema Romima, ali da sami Romi ne prihvaćaju obveze koje bi trebali ispunjavati kao i svi ostali građani naše općine. Tu je problem odvoza smeća, zatim problem pasa lutalica kojih u naselju Piškorovec ima popriličan broj. 

Dejan Horvat: Mještani Držimurec – Strelca ogorčeni krađama drva za ogrjev   Vijećnik Dejan Horvat je naglasio kako se javlja veliki problem u krađi drva za ogrjev od strane Roma u Držimrec – Strelcu i kako su građani veoma ogorčeni što se to u posljednje vrijeme stalno događa. Zatražio je da se pošalje policijskoj upravi Međimurskoj dopis da nešto poduzme u vezi tih stalni krađa drva. Načelnik je na sve te prigovore u vezi Roma pojasnio da je često puta sama općina nemoćna i da je problem iznio delegaciji za nacionalne manjine i da je stalno u kontaktu sa Zagrebom, da oni riješe taj problem ili pomognu koliko god je to moguće.

Koncesionar za odvoz otpadnih i fekalnih voda Kristijan Juras iznio svakodnevne probleme   Na sjednici je prozvan i koncesionar za odvoz otpadnih i fekalnih voda Kristijan Juras koji je u svom izlaganju iznio probleme s kojima se svakodnevno susreće. Juras je naglasio kako nema problema sa pravnim osobama nego sa fizičkim, jer građani odvoze fekalne vode kako se sjete i kako im padne na um. Naravno da komunalni redar ne može sve to spriječiti, jer ne može istovremeno biti na deset različitih mjesta ali da su tu sami građani koji trebaju prijaviti same prekršitelje.   Pojasnio je da možda nije sve bilo u skladu sa općinskim aktima ali da će se potruditi da se nepravilnosti u što skorijem vremenskom roku isprave. Rečeno je da mnogi građani poštuju pravila u vezi zbrinjavanja fekalnih voda i da se i dalje te vode odvoze na razna mjestam a ne na pročistač u čakovcu koji radi puna 24 sata. Tu je spomenut i komunalni redar i ostali građani koji su dužni obavijestiti nadležne i općini da se krše pravila u vezi odvoza fekalnih voda.       Načelnik Domjanić je dosta energičnim tonom pojasnio, neka se sada vijećnici izjasne o tom problemu, jer su svi manje-više s tim upoznati i znaju kakva je situacija u našoj općini.   Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic se osvrnuo na mnoge akte koje je donijela općine za što bolji rad same općine. Između ostalog donesene su i Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, zatim prijedlog Odluke o javnim priznanjima općine Mala Subotica, donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja općine Mala Subotica, o kupnji zemljišta (uz groblje Mala Subotica-Štefanec, Odluke o zelenim površinama, Odluke o komunalnom redu i prijedlog Odluke o sufinanciranju o ekonomskoj cijeni smještaja djece u predškolskim ustanovama izvan područja općine Mala Subotica.

Komunalni redar morat će pisati kazne protiv mještana       Veliku polemiku među samim vijećnicima izazvale su Odluke o komunalnom redu i o zelenim površinama. Pune ruke posla u svemu tome imat će i komunalni redar, koji će osim što upozori građane, na žalost morati pisati i kazne protiv njih. Stiče se dojam kako je često puta teško promijeniti svijest građana, da ipak moraju poštivati neka pravila za boljitak, prosperitet i budućnost svih građana općine. 
Načelnik je napomenuo da sama općina nije tu da kažnjava svoje građane, već da upozorava na probleme, skreće pažnju građanima a one drastične počinioce prekršaja i pravila ponašanja da kazni. U diskusiju se uključio i pročelnik Franjo Janković i pojasnio kako moraju u samoj općini postojati pravila kojih se građani trebaju pridržavati. Braneći pri tom stav kako je uloženo puno truda i vremena da se donesu ta pravila ponašanja za građane. Ocjena ostalih vijećnika, pa među ostalim i vijećnika Zlatka Dominića da su pravila možda malo i prestroga i da će mnoge stvari biti teško sprovesti u djelo.       Prihvaćene su sve stavke iz Dnevnog reda uz objašnjenje  predsjednika vijeća Vladimira Mihalica, ali i načelnika općine Vladimira Domjanića da će vrijeme pokazati koliko su neke odluke možda i preteške, ali da će se maksimalno „ići na ruku“ građanima koji su voljni poštivati pravila ponašanja. Za prekršitelje slijede drastične kazne. (Foto: Denis Posavec – Chufta)