Sporazumom o osnivanju javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske  rješavaju se problemi  zbrinjavanje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada. Potpisnici ovog sporazuma su sve općine na području Međimurske županije, a nositelj svih aktivnosti za područje obuhvaćeno ovim Sporazumom oko postupanja s neopasnim tehnološkim i komunalnim otpadom biti će javna ustanova za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada na području sjeverozapadne Hrvatske. Ona se ujedno i obavezuje preuzeti sav komunalni otpad. Ustanova ima sjedište u Koprivnici, A. Nemčića 5. Poglavarstvo je na 63. sjednici prihvatilo sporazum te se ovlašćuje načelnik za potpisivanje istog.