Općinski načelnik
Valentino Škvorc, dipl. ing. geoteh.   (nezavisni)

 

Zamjenik općinskog načelnika
Mladen Lacković, ing. lovstva   (nezavisni)

 

Općinsko vijeće Općine Mala Subotica  (6./2013.-6./2017.)

Redni broj Vijećnik Adresa Mobitel Funkcija Politička stranka
1. DANICA GLAD Palovec, Melinska 22 099/208-2492 predsjednica SDP
2. VALENTIN ŠIPUŠ Mala Subotica, B. Radića 54/B 098/951-0987 potpredsjednik Nezavisna lista
3. MIRAN PINTARIĆ Palovec, Glavna 83 098/9443103 potpredsjednik HLSR
4. DEJAN HORVAT Držimurec 22 098/914-2367 član Nezavisna lista
5. BILJANA BEDIĆ Palovec, Glavna 140 095/364-3753 članica SDP
6. VLADIMIR MIHALIC Mala Subotica, Glavna 11 098/923-2600 član HNS
7. JADRANKA SERMEK Sveti Križ, A. Šenoe 13 098/463-313 članica SDP
8. MLADEN KRIŽAIĆ Mala Subotica, Glavna 16 098/241 003 član HDZ
9. JOSIP HORVAT Mala Subotica, Benkovec 75 098/903-0081 član HSS
10. VESNA HALIĆ Mala Subotica, Glavna 56 098/965-0117 članica HDZ
11. JOSIP ŠEGOVIĆ Palovec, Glavna 82 099/756-6809 član HDZ
12. VLADIMIR GORIČANEC Sveti Križ, J.Slavenskog 26 095/901-9259 član Nezavisna lista
13. IVANA MIKAC- DODLEK Mala Subotica, M. Krleže 9 članica Nezavisna lista
14. IVAN MARČEC Palovec, Glavna 120 095/840-8523 član Nezavisna lista

 

ŽELJKO JANČEC Strelec 3 091/575-6201 zamjena: Goričanec Vladimir, rbr.12 Nezavisna lista

_____________________________

NOVI SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA – konstituirano 19.6.2017.

R.BR. IME I PREZIME KUĆNI TELEFON/MOBITEL/ E-MAIL Adresa FUNKCIJA POLITIČKA STRANKA/LISTA
1. MLADEN KRIŽAIĆ 040/631-603
099/3241-445
mladen.krizaic@panex-dd.hr
Mala Subotica, Glavna 16 Predsjednik HDZ
2. JOSIP ŠEGOVIĆ 040/639-178
099/7566-809
j.segovic@gmail.com
Palovec, Glavna 82 Član HDZ
3. KRISTIJAN MARČEC 098/836316
kristijan@ezy.hr
Mala Subotica, B. Radića 26 Član HDZ
4. STJEPAN BARANAŠIĆ 040/639-548
099/3102-422
stjepan.baranasic1@ck.t-com.hr
Palovec, Melinska 31 Član HNS-liberalni demokrati
5. TOMISLAV PODGORELEC 040/631-056
098/9105-820
tpodgorelec@gmail.com
Mala Subotica, N. Tesle 11 Član HNS-liberalni demokrati
6. VLADIMIR HORVAT 040/631-279
098/6773-952
vhorv7@gmail.com
Mala Subotica, B. Bušića 20 Član HNS-liberalni demokrati
7. VLADIMIR DOMJANIĆ 040/631-486
098/242-818
vladimirdomjanic@gmail.com
Mala Subotica, B. Bušića 11 Potpredsjednik Nezavisna lista Vladimira Domjanića
8. DEJAN HORVAT 040/639-378
098/9142-367
dejan.horvat3@ck.t-com.hr
Držimurec, Držimurec 22 Član Nezavisna lista Vladimira Domjanića
9. VALENTIN ŠIPUŠ 040/632-015
098/9510-987
valentin.sipus@ck.t-com.hr
Mala Subotica, B. Radića 54/B Član Nezavisna lista Vladimira Domjanića
10. DANICA GLAD 040/639-427
099/2082-492
danica.glad@dgu.hr
Palovec, Melinska 22 Član SDP
11. JADRANKA SERMEK 040/620-063
098/463-313
jadranka.sermek@gmail.com
Sveti Križ, A. Šenoe 13 Član SDP
12. VESNA KRČMAR 040/631-199
098/1804-866
am.krcmar@gmail.com
Mala Subotica, I. Vurušića 11 Članica SDP
13. DRAGUTIN SRNEC 040/639-022
dragutin.srnec@gmail.com
Palovec, Nova 12 Članica Nezavisna lista Dragutina Srneca
14. IVAN ORŠOŠ 040/639-451
092/1216-636
Piškorovec 28 Članica HDZ

_____________________________

Jedinstveni upravni odjel

Mirjana Sečan – referentica za opće i upravne poslove

Ljiljana Cerovečki – viša referentica za financijsko-računovodstvene poslove

Dominik Palfi – referent za opće i upravne poslove

Franjo Janković – komunalni radnik

Mladen Braniša – komunalni redar

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MALA SUBOTICA

 1. Mladen Lacković, zamjenik Općinskog načelnika Općine Mala Subotica – načelnik Stožera civilne zaštite,
 2. Miroslav Kocijan, zapovjednik DVD Mala Subotica, zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite,
 3. Ferid Kašmo, predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, PU za zaštitu i spašavanje Čakovecčlan
 4. Dalibor Toplek, zapovjednik DVD Palovec, član
 5. Mihael Miljančić, zamjenik zapovjednika DVD Držimurec – Strelec, član
 6. Aleksandar Horvat, zapovjednik DVD Sveti Križ, član
 7. Vladimir Pintar, zaposlenik Policijske uprave međimurske, član
 8. Mirjana Sečan, referent za opće i upravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica, član
 9. Ružica Švenda, medicinska sestra, član
 10. Siniša Hrgović, dr. vet. med., član
 11. Mladen Braniša, komunalni redar Općine Mala Subotica, član.