Nazočni na sjednici predsjednika Vijeća MO upoznati su bili i sa poduzetim mjerama o suzbijanju širenja amrozije na području naseljenih djelova Općine, koje se uspješno provode. Što se tiće suzbijanja širenja šuma i šumaraka na poljske puteve, poslani su dopisi za uređenje. Još uvijek se primaju prijave mještana čije se oranice i livade oštečuju prolazom traktora i kombajna zbog zaobilaženja obraslih poljskih puteva s namjerom da se taj problem riješi prije jesenskih radova u polju.