Satiričko kazalište mladih Slavonski Brod poklanja publici Doma kulture Mala Subotica predstavu sačinjenu od tri kraće predstave tematski povezane koje govore o omiljenoj temi: odnosu žena-muškarac. Radi se o djelu «Dvoboj i jedan monolog» prema A.P.čehovu i jednočinkama «Medvjed» i «Prosidba» te monologu «O štetnosti pušenja». Sama činjenica da je autor teksta A. P. čehov govori da se radi o satiričkom prikazu uz određenu dozu ozbiljnosti i kvalitete.
Redatelj: Silvio Stilinović
Scenografija: Filip Mrvelj
Termin predstave: nedjelja 14.03.2010. u 16.00 sati
Trajanje predstave: 1:40:00
Ulaz je slobodan!