Kako smo prije najavili, svaki posljednji petak u mjesecu održavat će se javna licitacija za parcele u Zoni poduzentištva Mala Subotica. Druga javna dražba održat će se na licu mjesta u 10.00 sati u petak, 26. rujna o.g. Kako doznajemo, zaineterisanih ima mnogo pa općinari s pozitivnim mislima kreću u prodaju.  Dan prije licitacije, u četvrtak je potrebno uplatiti iznos od 15,000.00 kn u prostorijama općine Mala Subotica ukoliko želite licitirati sljedeći dan za pojedinu parcelu. Početna cijena zemljišta na javnom nadmetanju je 110,00 kune za 1 m2. Poduzetnici koji će početi sa gradnjom u roku od dvije godine imat će određene pogodnosti koje se odnose na oslobađanje komunalnog doprinosa. Ostale informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Mala subotica, na tel. 040 / 631 – 700 ili na ovoj službenoj općinskoj web stranici.