Đurđica Jančec je na petoj sjednici pitala zbog čega su sredstva za sanaciju etno kuće smanjena na 10.000,00 kn. Etno kuća u Maloj Subotici ima stanara pa načelnik smatra da dok se njegovo stambeno pitanje ne riješi, a i iznos od 80.000,00 kn nije dostatan za sanaciju dok se ne osmisli svrha i  daljnje namjena objekta.