Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 22.12. prošle godine, usvojen je plan Proračuna za 2009. godinu. Proračun možete "skinuti" i pregledati sa navedenog linka, ili ga pronaći u rubrici "Struktura" koja se nalazi na lijevoj strani weba. Osim proračuna, za pregled je dostupan i dokument "Izmjene i dopune proračuna za 2008. godinu" te na isti način kao kod prethodnog dokumenta imate uvid i u njega.