Temeljem odluke sa 25. sjednice Vijeća mjesnog odbora Palovec, održane 5. listopada 2009. godine, a nakon razmatranja prisutnih ideja o gradnji sakralnog objekta (kapelice) u naselju Palovec, Vijeće MO Palovec prije sazivanja Zbora mještana raspisuje natječaj o prikupljanju projektnih prijedloga od strane mještana naselja Palovec na temu gradnje kapelice. Lokacije eventualne gradnje definiralo je Vijeće MO Palovec, a to su kod palovskog groblja, u čakovečkoj ulici ili u Ulici Marof. Za više kliknite ovdje.