Župan Međimurske županije Ivan Perhoč donio je Odluku kojom se u razdoblju od 20. ožujka do 15. listopada zabranjuje spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostatka biljaka nakon žetve i berbe, te loženje vatre u šumama i u blizini šuma. Ova Odluka ne odnosi se na organizirano spaljivanje i loženje uskrsne vatre ukoliko je ono organizirano, a kako je to propisano Odlukom o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije.