Vijećnik V. Jančec je na sjednici vijeća objasnio je da je ovaj zahtjev podnesen na inicijativu mještana Štefanca. Smatra da mještani nisu upoznati sa novim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prema kojem očitovanje Općine više nije potrebno za upućivanje zahtjeva za izdvajanje i VMO Štefanec apelira da se mještane o tome obavijesti. Načelnik Vladimir Domjanić je dodao da će na području cijele države uslijediti preustroj lokalne samouprave i Vlada takve zahtjeve do daljnjega ne razmatra. Po navedenom zakonu nije potrebno mišljenje Općine već ako Županijska Skupština odobri Zahtjev, može se ići s njim dalje prema Vladi.

J. Šegović smatra da navedena činjenica iz Zahtjeva da se Štefanec sustavno zapostavlja, nije opravdana. Tražio je od V. Jančeca  pošto je i član VMO Štefanec, a samim time inicijator odvajanja Štefanca od Općine i vijećnik Općine da dade barem moralnu ostavku na funkciju zamjenika predsjednika Općinskog vijeća i dodao neka VMO Štefanec samo informira  mještane o novom zakonu.

Predsjednik Općinskog vijeća V.Mihalic je pojasnio da je V.Jančec vijećnik koji ima časnu ulogu zamjenika predsjednika OV, a pošto je iz Štefanca logično je da će on iznijeti i približiti prisutnima ovu problematiku. Načelnik V.Domjanić se nadovezao sa konstatacijom da inicijativa za odvajanjem Štefanca oduvijek postoji, ali mišljenja je da naselje Štefanec nije zakinuto sa ulaganjima, a vijećnik V.Jančec je tu da iznese stav svojih sumještana bio on istog ili drukčijeg mišljenja, a OV nije prepreka za realizaciju tog zahtjeva.

Do kraja godine će se u Štefancu održati zbor mještana gdje bi se iznijeli određeni  podaci i informacije u svrhu  poboljšanja  međusobne komunikacije. Z.Dominić smatra da Općina treba reagirati  jer u tom Zahtjevu ima puno netočnih podataka, istina je jedino da spadaju u drugu župu. Jedini istinski razlog je da Štefanec jednostavno želi pripadati gradu čakovcu, a ostali razlozi ne postoje i nisu istiniti, zaključio je Dominić. V.Jančec je na to reagirao upitom zašto onda Štefanec nema niti jednu pješačku stazu na što je pročelnik odgovorio da VMO Štefanec nije htjelo pješačku stazu i da o tome postoje dokumenti.