Donosimo Vam neke zanimljivosti sa 30. sjednice općinskog Vijeća održane 07. listopada, na čijem su aktualnom satu najaktivniji bili Dejan i Josip Horvat, Stjepan Pokrivač, Danica Glad, Nikola Štampar, Dušan Podgorelec, Siniša Frančić te načelnik općine Josip Šegović. Između ostalog raspravljali su o fazi sanacije mrtvačnice u Držimurec-Strelcu, o postojanju katastarske općine Sveti Križ, o reguliranju prometa kod Osnovne škole Držimurec-Strelec, o asfaltiranju ulice Nikole Tesle u Štefancu, prebleme demoliranja kontenjera za staklo,  te sanaciji smetlišta kod benzinske crpke u Svetom Križu.   Dejan Horvat  je postavio pitanje u kojoj fazi se nalazi sanacija mrtvačnice u Držimurec-Strelcu  koja nije adaptirana otkad je izgrađena. Također ga je interesiralo  u kojoj je fazi porezivanje  poljskih puteva. Načelnik je odgovorio da će se tijekom tjedna prikupiti  ponude za zatvaranje stropa u mrtvačnici i za   izvođenjem soboslikarskih radova, a što se pak tiče porezivanja   uputiti će se dopis ŽUC za sanaciju ceste prema Palinovcu. Josip Horvat je između ostalog postavio pitanje svim vijećnicima i prisutnim ljudima iz Poglavarstva o prozivanju načelnika općine Orehovica, da li je postojala katastarska općina (k.o.) Sveti Križ.  Stručno pojašnjenje uputila je vijećnica Danica Glad koja kaže kako k.o. Sveti Križ  nije postajao već je ona sastavni dio  k.o. Podbrest, dok k.o. Sveti Križ  postoji samo  u zemljišnim knjigama (gruntovnica). U raspravu se uključio i član Poglavarstva Stjepan Pokrivač navodeći težak položaj naselja Sveti Križ, te odgovara vijećniku Horvatu da je on osobno bio član Poglavarstva u vrijeme potpisivanja sporazuma između općina Orehovica i Mala Subotica  pa mu stoga nije jasno zašto je pitanje upućeno sadašnjim članovima Poglavarstva. Nikola Štampar ističe da je osobno u više navrata bio nazočan svim dogovorima oko reguliranja pitanja oko razdvajanja općina Orehovica i Mala Subotica. Potpisanim sporazumom regulirane su sve obaveze i potraživanja prema općini Orehovica.  Smatra da je hitno potrebna  uspostava k.o. Sveti Križ, te dovršenje procesa  oko definiranja granica općina. Dušan Podgorelec s obzirom  na veliki promet kod OŠ Držimurec-Strelec, traži  reguliranje prometa pomoću ležećih policajaca ili ograničenja brzine na 40 km/h, uz iscrtavanje natpisa ŠKOLA. Načelnik se obvezao upozoriti nadležne službe ŽUC-a, te u dogovoru s njima riješiti problem. Siniša Frančić traži konkretan datum asfaltiranja ulice Nikole Tesle u  Štefancu, postavlja pitanje vezano za poduzetnika Pib-extra da li je općina riješila spor jer je za 10. listopad zakazan tehnički pregled, te iznosi probleme demoliranja kontejnera za staklo. Načelnik općine gosp. Šegović uputio je odgovor da je upravo za 10. listopad dogovorena sanacija ceste u Štefancu. Vezano za tvrtku Pib-extra i plaćanje komunalnog doprinosa, tvrtka Pib-extra pokrenula je upravni spor protiv županijskih službi  jer im je odbijena  žalba. Općina Mala Subotica uputiti će prigovor na izdavanje lokacijske dozvole, odnosno na izgradnju objekata bez lokacijske dozvole. U dogovoru sa koncesionarima općina će izvršiti pražnjenje i čišćenje kontejnera. Nikola Štampar traži sanaciju smetlišta kod benzinske crpke u Sveto Križu uz samu cestu čakovec-Prelog.