U dogovoru sa načelnikom općine Mala Subotica Vladimirom Domjanićem i predsjednikom Mjesnog odbora Mala Subotica Ivicom Mesarićem donosimo vam redovno putem novootvorene rubrike "Zapisnici – Mjesni odbor Mala Subotica" koja se nalazi s lijeve strane weba, uvid u zapisnike sa održanih sjednica Mjesnog odbora Mala Subotica od 19. travnja 2009. godine. Cilj koji se ovime želi postići je bolja informiranost i uvid mještana u događanja na sjednicama Mjesnog odbora Mala Subotica.