Na zboru mještana u Palovcu nisu se dogovorili žele li kapelu na groblju ili ne. Oko 70 mještana većinom starije dobi odazvalo se pozivu župnika Đure Vukalovića. Inicijativa Nikole Štampara nije dobila zeleno svjetlo. Kada je vlč. Vukalović rekao da će se graditi kapela u Piškorovcu ako ne pristanu na predloženo mjesto gradnje, nije izgledalo dobro. No razum je prevladao strasti i interese. Nakon dugotrajne rasprave i prepucavanja o opravdanosti gradnje u produžetku mrtvačnice odlučeno da će se konačna odluka donijeti na zboru mještana, koji će za sedam dana, najvjerojatnije sljedeće nedjelje biti na istom mjestu. Trebaju se razjasniti osnova pitanja. Žele li Palovčanci graditi kapelu, ako je žele gdje će se graditi i treće tko će je i kako financirati. Nastavi li se kolo vrtjeti na ovaj način Palovčanci će opet, i samo zbog egoističnih razmišljanja, ostati bez kapele ili možda ipak ne?